Zondag 15 oktober 2023

van 13u30 tot 16u

 

Tweedehandsbeurs 

 

Baby- en kinderkledij - kindermateriaal - speelgoed

 

tekening 2handsmarkt

OC De Stekke, Sint-Maartensplein, Moorsele

Kopers : gratis toegang

Verkopers : info en inschrijven enkel via mail : christ.planckaert@live.be

MOORSEELSE GEZINSBONDLEDEN KUNNEN INSCHRIJVEN VANAF 16 AUGUSTUS 2023. 
VANAF 1 SEPTEMBER 2023 KAN IEDEREEN INSCHRIJVEN.

BELANGRIJK: VOOR BOVENVERMELDE DATA WORDEN GEEN INSCHRIJVINGEN OPGENOMEN!

LEDEN GEZINSBOND BETALEN €9 PER RUIMTE; NIET-LEDEN GEZINSBOND BETALEN €18 PER RUIMTE.

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOPERS

*************************************

1. De GEZINSBOND - afdeling Moorsele is de inrichter van de tweedehandsbeurs die doorgaat op zondag 15 oktober2023 van 13.30 tot 16.00 uur in de OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12 te Moorsele .

2. De verkoper betaalt op voorhand een standgeld van € 9 voor leden van de Gezinsbond of € 18 voor niet-leden van de Gezinsbond. Hiervoor wordt een vloerruimte ter beschikking gesteld van 1,6m breed en 1 m diep. Indien gewenst door de verkoper, wordt gratis een tafel voorzien. De meeste tafels hebben een afmeting van 1,6m x 0,8 m; sommige tafels kunnen echter ook kleiner zijn. Aangezien wij ruimte met of zonder tafel verhuren, is het geenszins de bedoeling om buiten de gehuurde ruimte eigen (plooi)tafels op te stellen.

3. De inschrijving is pas definitief na het betalen van het inschrijvingsbedrag, dit kan cash of door overschrijving op het rekeningnummer BE89 7480 0439 2385 van Gezinsbond Moorsele met de vermelding tweedehandsbeurs +naam +email. De inschrijvers krijgen een bevestigingsmail van het secretariaat als het bedrag is toegekomen. 

4. Annuleren van de deelname door de verkoper kan tot 3 dagen voor de tweedehandsmarkt (concreet : tot en met de donderdag kan er geannulleerd worden). In dit geval kan de organisator nog zelf voor vervanging zorgen en wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld teruggestort. Annulatie na de donderdag voorafgaand aan de tweedehandsbeurs geeft geen recht op terugbetaling. Het staat de deelnemer uiteraard vrij om zelf voor vervanging te zorgen.

5. De zaal en infrastructuur wordt ter beschikking gesteld vanaf 12 uur, zodat de verkoper de te koop aangeboden waren kan uitstallen op de daartoe voorziene ruimte. De verkoper bindt zich er toe de vooraf afgesproken gehuurde standruimte niet te overschrijden.

6. Wat kan er verkocht worden? Kinderkledij, babymateriaal, kinderwagens, fietsen,kinderboeken, speelgoed, kortom alles wat ouders kunnen gebruiken voor hun baby’s en hun kinderen. Winkelstock verkoop is niet toegestaan.

7. De verkoper bindt zich er toe alleen artikelen aan te bieden die in goede staat zijn: onbeschadigd en normaal functionerend. Wat betreft media-artikelen voor kinderen is het ten strengste verboden volgende producten te koop aan te bieden:

       - kopieën of vervalsingen
       - materiaal dat op enigerlei manier schade kan berokkenen of indruist tegen de wellevendheid en goede zeden.

    Bij overtredingen dienaangaande worden de bezwarende producten door de inrichters in bewaring genomen en worden betrokken diensten verwittigd en ter plaatse gevraagd.

8. De verkoper staat zelf in voor de prijsbepaling en de verkoop van de goederen.

9. De koper is er zich van bewust dat het gaat om tweedehandsvoorwerpen, zodat hiervoor niet de kwaliteit noch de garantie van fabrieksnieuwe artikelen kan of mag verwacht worden.

10. De Gezinsbond neemt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit ervan. In geval van klachten van de koper, zal de inrichter deze naar de verkoper doorverwijzen.

11. De tweedehandsmarkt wordt afgesloten om 16.00 uur. Na afloop worden niet-verkochte goederen terug meegenomen. De inrichter vraagt de zaal volledig vrij te maken vóór 18.00 uur.

12. Bij diefstal wordt het risico uitsluitend gedragen door de verkoper. De Gezinsbond - afdeling Moorsele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onregelmatig verdwijnen van koopwaar.

13. Alle onvoorziene omstandigheden worden met het bestuur besproken

14. De bar is open waar tegen betaling een drank, koffie en taart kan besteld worden